Zoekresultaten voor: rapport

Rapport

Elk schooljaar is verdeeld in drie periodes: van de start van het schooljaar tot kerst, van kerst tot aan de meivakantie en van de meivakantie tot het einde van het schooljaar. Aan het eind van elke periode wordt het periodecijfer bepaald. Dit is een gemiddelde van alle behaalde cijfers uit die periode. Dit periodegemiddelde is … Lees verder

Jaarkalender

Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters, elk afgesloten met een proefwerkweek. In de regel zijn er drie à vier dagen vóór de uitreiking van de rapporten geen lessen in verband met rapportvergaderingen. Wel vinden er dan andere activiteiten plaats. Dit wordt altijd tijdig medegedeeld en deelname is verplicht. De actuele jaarkalender (jaarplanner) staat op … Lees verder

Brugklassen

Welkom ouder(s)/verzorger(s) Wij zijn blij dat u voor Groenewald gekozen heeft en doen ons best om samen met u het beste uit uw kind te halen. Om u snel wegwijs te maken op onze school hebben we geprobeerd de meest belangrijke zaken voor u op een rij te zetten op deze pagina. Zijn er echter … Lees verder

Schorsing en verwijdering

De Centrale Directie kan overgaan tot schorsing (tijdelijke verwijdering) van een leerling en in een enkel geval zelfs een leerling definitief van school verwijderen wanneer hij zich in ernstige mate schuldig maakt aan wangedrag. Bij diefstal, vandalisme en andere criminele activiteiten volgt onmiddellijk een definitieve verwijdering. Een schorsing en verwijdering worden schriftelijk bevestigd. Tegen een … Lees verder

PTA

De schoolvorderingen van de leerlingen in de Tweede Fase (4/5/6 vwo, 4/5 havo en de bovenbouw 3/4 vmbo), worden minimaal driemaal per jaar officieel vastgelegd in een rapportage. Leerlingen die starten met het examen (vmbo-3, havo-4 en vwo-4) ontvangen een handleiding PTA. Wettelijk is vastgelegd dat voor een examen omschreven dient te staan welke lesstof … Lees verder

Loopbaandossier (LOB)

Vanaf het eerste leerjaar bouwen leerlingen een loopbaandossier op. Hierin worden rapporten, verwerkingen van PSO-lessen, uitslagen van diverse testen en eventueel verslagen van activiteiten opgenomen. Het dossier gaat mee naar de bovenbouw en is ook bedoeld voor de intake op het MBO. Het laat zien welke ontwikkeling de leerling heeft doorgemaakt op het VMBO. Hieraan … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl