Inspectie

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar. Zij levert ook een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs door te rapporteren over ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Uitgangspunten van het toezicht.

De voorwaarden van de Wet op het Onderwijstoezicht leiden tot de volgende uitgangspunten:

  1. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt.
  2. Het toezicht is proportioneel en risicogericht.
  3. De inspectie streeft naar een zo beperkt mogelijke administratieve last voor scholen.
Het toezicht in drie stappen.
  1. De inspectie voert een risicoanalyse uit.
  2. De inspectie stelt de mate van toezicht vast.
  3. De inspectie publiceert het toezicht en de bevindingen.

Informatie van de inspectie over Groenewald vindt u hier. scholen is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) openbaar. De openbaarheid geldt voor de rapportages, de kwaliteitskaarten, het elektronisch schooldossier en voor de zelfevaluatie die de school beschikbaar heeft gesteld.

Postadres Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Bezoekadres Het bezoekadres van de Inspectie van het Onderwijs, kantoor Utrecht

Park Voorn 4

3544 AC Utrecht

Telefoonnummer receptie: 030-6690600

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl