Zoekresultaten voor: profiel

Groenewald Profielwerkstuk 2021-2022 HAVO-VWO

De Tweede Fase Bij de vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum (de wet op de Tweede Fase) werd bepaald dat er geen vrije vakkenkeuze meer zal zijn. Door het instellen van zogenaamde profielen wordt de leerling veel breder opgeleid voor de vervolgopleidingen. Het invoeren van meer zelfwerkzaamheid past bij dat … Lees verder

Kopiëren

De leerlingen kunnen gebruik maken van de kopieerapparatuur in de buurt van de mediatheek. Elke leerling ontvangt  1 euro van school om te printen en/of kopiëren, eindexamenleerlingen ontvangen in hun examenjaar nog eens 2,50 extra t.b.v. het profielwerkstuk. Kosten van een afdruk bedragen 0,04 euro voor een zwart/wit-afdruk en 0,10 euro voor een kleurenafdruk. Het … Lees verder

Onderwijstijd

Groenewald conformeert zich aan het vakantierooster dat steeds weer wordt opgesteld voor de regio in samenspraak tussen PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Daarnaast streeft school naar de handhaving van de drie proefwerkweken per jaar gevolgd door drie activiteitenweken. Groenewald kan dit én tevens haar onderwijstijd garanderen door een maximale inzet van collegae in … Lees verder

Aannamebeleid

Groenewald mag zich de laatste jaren verheugen op een grote belangstelling van leerlingen en ouders. Dit vertaalt zich in een stabiele instroom. Momenteel is het zelfs zo, dat we met de MR een plaatsingsbeleid hebben afgesproken omdat er sprake is van plaatsgebrek. De gemeente heeft ingestemd met een uitbreiding van de school. Als deze gereed … Lees verder

Rondleiding: het VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) geeft in een vierjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene vorming en een voorbereiding op een vervolgstudie aan een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), gecentreerd in Regionale Opleidingen Centra (ROC), Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) of havo. Het vmbo kent binnen Groenewald drie leerwegen: • De basisberoepsgerichte leerweg; deze is bestemd voor … Lees verder

Decanaat HAVO en VWO

Havo en vwo: Gedurende de gehele schoolcarrière van onze leerlingen organiseren we voorlichtingsactiviteiten. Vwo: Keuzelessen door de mentor in het kader van profielkeuze. Bijeenkomsten waar leerlingen en/of ouders informatie krijgen over studeren, opleidingen en beroepen. Rondkijken op een universiteit. Speeddate met studenten van de universiteit: wat betekent studeren aan de universiteit? Hoe ervaren studenten de … Lees verder

Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo-4

Het havo is niet voor elke vmbo-tl-leerling een passende vervolgopleiding. Het vmbo-diploma biedt niet voldoende garantie voor het succes van een vmbo-leerling in het havo. Er is een wezenlijk verschil tussen vmbo-tl en havo. Met name in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en moet worden toegepast. Tevens wordt op het havo een groot beroep … Lees verder

Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. De zorgplicht van een school wil zeggen dat bij een officiële aanmelding de school de verplichting heeft een leerling aan te nemen. Indien er sprake is van extra ondersteuning van de aspirant leerling én de school de extra … Lees verder

Inrichting van het onderwijs

Groenewald maakt in de inrichting van haar onderwijs onderscheid tussen: brugklassen, vmbo, havo en vwo. Brugklas De brugklas vormt de schakel tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een periode van gewenning aan een schoolsysteem met vakdocenten, wisseling van lokalen en elke dag huiswerk. De brugklas is zo ingericht, dat een definitieve keuze nog niet … Lees verder

Decanaat VMBO

VMBO: Gedurende de gehele schoolcarrière van onze leerlingen organiseren we voorlichtingsactiviteiten. Keuzelessen door de mentor in het kader van profielkeuze. Bijeenkomsten waar leerlingen en/of ouders informatie krijgen over studeren, opleidingen en beroepen. Rondkijken op een vervolgopleiding (meeloopdagen/opendagen). Loopbaangesprekken met de decaan. Wat kun je verder verwachten van de decaan? Een decaan biedt een gesprek of … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl