Zoekresultaten voor:

Roosters

Aan het begin van het schooljaar wordt het lesrooster bekendgemaakt. In Zermelo is dit rooster ook terug te vinden. De lessen zijn in principe aaneengesloten. Tussenuren worden zoveel mogelijk vermeden. Wanneer er door bijzondere omstandigheden een lesuur niet door kan gaan, neemt een andere docent deze les waar. In de loop van het schooljaar kan … Lees verder

Decanaat VMBO

VMBO: Gedurende de gehele schoolcarrière van onze leerlingen organiseren we voorlichtingsactiviteiten. Keuzelessen door de mentor in het kader van profielkeuze. Bijeenkomsten waar leerlingen en/of ouders informatie krijgen over studeren, opleidingen en beroepen. Rondkijken op een vervolgopleiding (meeloopdagen/opendagen). Loopbaangesprekken met de decaan. Wat kun je verder verwachten van de decaan? Een decaan biedt een gesprek of … Lees verder

Links

Heb je handige links nodig? HAVO/VWO: Studiekeuze123.nl (Dé officiële keuzesite voor het hoger onderwijs in Nederland, met informatie over opleidingen, instellingen, steden.) startstuderen.nl (Informatie over studiekeuze, studiefinanciering, nieuws op het gebied van studeren. Voor opleiding mbo, hbo en wo.) studielink.nl (op deze website kun je je inschrijven voor je opleiding(en)) duo.nl (DUO publiceert een lijst … Lees verder

Voor en na de lessen / pauzes / verlaten schoolterrein

De fiets of bromfiets moet afgesloten in de daarvoor aangewezen stalling worden geplaatst. De stalling staat onder toezicht, o.a. met camerabewaking. Op het schoolterrein mag om veiligheidsredenen niet met een bromfiets worden gereden. In de pauzes dienen alle leerlingen in de hal, het atrium, de aula, de F-vleugel of op het schoolterrein voor de school … Lees verder

Lessen en proefwerken

Elke leerling is verplicht alle lessen conform het rooster te volgen (ook bij waarneming). Indien een leerling te laat is voor het eerste lesuur, dan dient hij zich te melden bij het frontoffice. Hier ontvangt hij een briefje, waarmee hij toegang tot de les heeft. Als een leerling een les niet kan bijwonen door ziekte, … Lees verder

10 Gouden regels

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels: We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. We helpen elkaar waar dat nodig is. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. We … Lees verder

Vertrouwenspersonen en sociale veiligheid

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook een plek waar zij leeftijdgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Sociale veiligheid is dus een belangrijk aspect. Onder sociale veiligheid vallen thema’s als een anti-pestprogramma, radicalisering, racisme, seksuele diversiteit, discriminatie en sociale media. De sociale … Lees verder

Lesmaterialen

Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, … Lees verder

Aanmelding brugklas

Je kunt je als nieuwe brugklasleerling op deze pagina aanmelden. De aanmelding voor nieuwe brugklassers vindt plaats van 25 t/m 31 maart 2024. Jij en je ouders krijgen uiterlijk 25 april 2024 bericht van de toelating. Het is de toelatingscommissie die het besluit neemt van toelating en plaatsing. Als leidraad voor toelating en plaatsing worden het advies … Lees verder

Open Dag

Onze jaarlijkse open dag zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2024 van 10.30 tot 14.00 uur. We heten jullie deze dag van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl