Burgerschapsvorming en sociale activiteit

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Centraal hierbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een onderdeel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Kortom: ʹhet leren functioneren in een democratische samenlevingʹ is een gemeenschappelijke opdracht voor alle scholen.

In het onderwijsaanbod op Groenewald worden op verschillende manieren de aspecten van burgerschapsvorming gerealiseerd. Belangrijk is hier onze hoofdregel: we gaan op een respectvolle manier met elkaar en onze omgeving om. In de lessen PMV en maatschappijleer wordt er expliciet aandacht besteed aan burgerschapsvorming. Daarnaast is er een leerlingenraad, wordt er rond verkiezingen door leerlingen een debat georganiseerd en zijn er diverse sponsorlopen voor goede doelen.

Belangrijke aspecten van burgerschapsvorming worden op Groenewald inhoud gegeven middels de Sociale Activiteit.

Sociale Activiteit

Leerlingen van vmbo-2 en havo/vwo-3 gaan op vrijwillige basis 16 uur actief aan de slag voor de maatschappij, waarbij diverse vaardigheden aan bod komen, zoals:

o zich inzetten voor een ander;

o zien wat dit voor een ander betekent;

o meer oog krijgen voor wat zich in de maatschappij afspeelt;

o het aanleren van praktische vaardigheden zoals: contact leggen, afspraken maken, op tijd komen, indien verhinderd tijdig afmelden, etc.;

o het verbeteren van sociale vaardigheden;

o leren omgaan met verantwoordelijkheden.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl