Groenewald doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen klas 2 en klas 4
 
Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en schoolbeleving van jongeren. Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023  in dezelfde periode uit. Het onderzoek wordt landelijk eens in de vier jaar uitgevoerd.

De gemeente Stein is dit jaar gestart met de pilot Opgroeien in een Kansrijke omgeving. In het verlengde daarvan zijn t.o.v. de landelijke standaard 2 veranderingen doorgevoerd. Enerzijds is de bestaande vragenlijst aangevuld met een nieuwe set vragen. Anderzijds is de frequentie van het afnemen van de vragenlijst opgehoogd naar eens in de twee jaar.

Op deze manier ontstaat een nog completer beeld en kunnen de ontwikkelingen in de tijd op de voet worden gevolgd. Dit alles met als doel: Stein een mooiere en positievere gemeente maken voor onze jongeren!

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode eind september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek zijn in de eerste helft 2024 beschikbaar. Ze worden op groepsniveau weergegeven. Omdat alle GGD’en dit onderzoek op dezelfde manier uitvoeren, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Voor de gemeente Stein zal de uitkomst van de monitor de basis vormen voor het beleid omtrent jongeren en de uitvoer daarvan.
Op www.gezondheidsatlaszl.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn resultaten van eerdere keren te vinden.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl. Wilt u meer weten over de pilot Opgroeien in een Kansrijke omgeving in Stein? Neem contact op met Tim Smeets, tim.smeets@gemeentestein.nl.

Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD Zuid Limburg via gezondheidsmonitor@ggdzl.nl, of bezoek de website van de GGD Zuid Limburg.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl