Procedure revisievergadering

Ouder(s)/verzorger(s) van een leerling die het niet eens zijn met de uitkomst van de overgangsvergadering kunnen school vragen dit besluit te heroverwegen. Dit gebeurt tijdens een revisievergadering. Een leerling komt alleen voor revisie in aanmerking als er sprake is van nieuwe informatie. Nieuwe informatie is informatie die op het moment van de overgangsvergadering niet bekend was en wellicht invloed had kunnen hebben op de beslissing van docenten, bijvoorbeeld ziekte, bepaalde behandelingen, overlijden of scheiding binnen het gezin die van invloed zijn op de leerprestaties van de leerling. Voor de revisievergadering geldt de volgende procedure:

 • De ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor geïnformeerd over het besluit van de overgangsvergadering.
 • Uitsluitend als er nieuwe informatie is die in de ogen van ouder(s)/verzorger(s) niet is meegenomen in het besluit, maar hier wel van invloed op hadden kunnen zijn, kan er een revisievergadering worden aangevraagd.
 • Het verzoek dient uiterlijk de donderdag voor de zomervakantie om 19.00 uur schriftelijk per mail ingediend te zijn bij de teamleider of coördinator van de afdeling.
 • Het schriftelijke verzoek moet voorzien zijn van de volgende informatie:
 • Wat is de nieuwe informatie die niet is meegewogen tijdens de docentenvergadering?
 • Waarom is deze informatie niet meegewogen of waarom was die niet eerder bekend?
 • Wat is de invloed van de informatie geweest op het leren van de leerling?
 • Welke uitkomst verwachten de ouder(s)/verzorgers) van de revisievergadering?
 • De teamleider of de coördinator bepaalt of er inderdaad sprake is van nieuwe informatie die de besluitvorming tijdens de overgangsvergadering had kunnen beïnvloeden.
 • Als de teamleider of coördinator concludeert dat er geen nieuwe inzichten zijn, dan besluit hij of zij dat een revisievergadering niet nodig is. De teamleider of coördinator deelt dit besluit mee aan ouder(s)/verzorger(s).
 • Als de teamleider of coördinator concludeert dat er nieuwe informatie voorhanden is, plant hij of zij een revisievergadering met de docenten van de betreffende leerling.
 • De revisievergadering vindt plaats op de vrijdagochtend voor de zomervakantie. Bij deze vergadering sluit ook een (con-)rector aan om de procedure en de objectiviteit te bewaken.
 • De teamleider of coördinator bespreekt de nieuwe informatie met de docenten. Zij wegen af of deze het eerder genomen besluit zal veranderen. De docenten nemen in dit overleg een nieuw besluit.
 • Het besluit van de revisievergadering is bindend en definitief. Hier kan geen bezwaar tegen worden ingediend.
 • De teamleider of coördinator neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s) om het besluit van de vergadering mee te delen.
 • De teamleider of coördinator zorgt dat ouder(s)/verzorger(s) het besluit ook schriftelijk ontvangen. Hij of zij wijst hen erop dat het niet mogelijk is bezwaar tegen het besluit aan te tekenen.
 • Ouder(s)/verzorger(s) kunnen wel een klacht indienen als de school de procedure rondom bevordering in hun ogen niet juist heeft uitgevoerd. Dit kan bij de klachtencommissie van Stichting LVO.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl