Kwaliteitszorg

Opbrengsten

Resultaten in de vorm van percentages geslaagden, het aantal leerlingen dat zonder doublure de eindstreep haalt, het aantal bevorderden en doubleurs zijn allemaal getallen die iets zeggen over het rendement van de school.
Kwaliteit is echter niet alleen zichtbaar in cijfers; van kwaliteit is sprake wanneer de school haar doelstellingen weet te realiseren. Dit laatste is een voorwerp van voortdurende aandacht in het overleg met onze oudervertegenwoordiging.
Op de site van de onderwijsinspectie kunt alle relevante gegevens over alle scholen raadplegen. Zie www.onderwijsinspectie.nl

Examenresultaten

Onze (examen)resultaten vindt u hier terug.

Kwaliteitskaart

Voor een nader toelichting op de verschillende onderdelen van het onderwijsresultatenoverzicht verwijzen wij u naar de webpagina van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Vensters voor Verantwoording
Op www.scholenopdekaart.nl laten scholen zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met een landelijk gemiddelde (benchmark). Scholen kunnen de resultaten ook presenteren op de eigen website.
De website is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording van de VO- raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. De informatie is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Cfi), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf.
Het is voor scholen mogelijk om de gepubliceerde informatie van toelichtingen te voorzien, waardoor een genuanceerd en eerlijk beeld ontstaat van wat een school daadwerkelijk presteert. Publicatie van schoolprestaties in Vensters voor Verantwoording is geen doel op zich, maar dient als basis voor de horizontale verantwoording, de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs met belanghebbenden van de school. Aan de hand van die gegevens kunnen zij in gesprek met belanghebbenden, zoals ouders en basisscholen.
De website scholenopdekaart is een belangrijke instrument op het gebied van transparantie door scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het een belangrijk instrument voor de kwaliteitsbewaking van de scholen zelf.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl