Leerlingenstatuut

Leerlingen hebben plichten, maar zeker ook rechten. In het leerlingenstatuut staan deze allemaal vermeld.

Het is van belang dat jongeren duidelijkheid hebben over plichten en rechten die met hun positie van scholier samenhangen. Om de twee jaar dient het statuut bekeken en vastgesteld te worden. Dat vindt plaats tijdens het schooljaar. Hieronder treft u het huidige statuut aan.

Plichten
  • het is de plicht van de leerling alles te doen en niets na te laten dat een goede onderwijsvoortgang bevordert; van hem/haar wordt dan ook verwacht dat de opgedragen taken, zoals huiswerk worden gemaakt;
  • het is de plicht van de leerling alles te doen en niets na te laten dat een goede leefsfeer bevordert;
  • elke leerling moet zich houden aan de huisregels die in deze schoolgids zijn opgenomen.
Rechten
Recht op privacy
  • de minderjarige leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) hebben het recht op inzage van eigen persoonlijke gegevens. Dit recht komt eveneens toe aan een meerderjarige leerling en, wanneer hij hiertegen geen bezwaar heeft de ouder(s)/verzorger(s);
  • persoonlijke gegevens moeten worden behandeld volgens het privacyreglement;
  • persoonlijke bezittingen dienen gerespecteerd te worden;
  • vertrouwelijke gegevens behoren zorgvuldig bewaard te worden.
  • klik hier voor het privacyreglement van LVO.
Recht op vrije meningsuiting
  • iedereen heeft het recht zijn mening te uiten, zolang dit niet beledigend en/of kwetsend is voor anderen;
  • leerlingen mogen vergaderen in school. De school stelt hiervoor een ruimte ter beschikking. Zij hebben het recht om te vergaderen zonder toezicht. De schoolleiding heeft het recht om de notulen van de vergadering in te zien.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl