Zoekresultaten voor:

Afspraken omtrent toetsing

Toetsregeling De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn/haar vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- … Lees verder

Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo-4

Het havo is niet voor elke vmbo-tl-leerling een passende vervolgopleiding. Het vmbo-diploma biedt niet voldoende garantie voor het succes van een vmbo-leerling in het havo. Er is een wezenlijk verschil tussen vmbo-tl en havo. Met name in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en moet worden toegepast. Tevens wordt op het havo een groot beroep … Lees verder

Testen

Leerlingen in de onderbouw maken reken- en taaltesten. Groenewald maakt gebruik van de testen die CITO aanbiedt. Op deze wijze kunnen docent de vorderingen van de leerlingen volgen.

Burgerschapsvorming en sociale activiteit

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Centraal hierbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een onderdeel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Kortom: ʹhet leren functioneren in een democratische samenlevingʹ is een gemeenschappelijke opdracht voor alle … Lees verder

Schorsing en verwijdering

De Centrale Directie kan overgaan tot schorsing (tijdelijke verwijdering) van een leerling en in een enkel geval zelfs een leerling definitief van school verwijderen wanneer hij zich in ernstige mate schuldig maakt aan wangedrag. Bij diefstal, vandalisme en andere criminele activiteiten volgt onmiddellijk een definitieve verwijdering. Een schorsing en verwijdering worden schriftelijk bevestigd. Tegen een … Lees verder

Scholierenpas

Elke leerling krijgt een gratis scholierenpas. Deze pas is o.a. nodig voor pc-gebruik in de mediatheek. Bij verschillende activiteiten geldt deze pas als legitimatie- en/of toegangsbewijs. Voor het opnieuw vervaardigen van een pas, om welke reden dan ook, wordt de leerling € 12,50 in rekening gebracht.

Schoolmail

Elke leerling van Groenewald krijgt een account van de schoolmail. De inloggegevens van deze mailbox worden verstrekt door de afdeling ICT. De leerling krijgt hier automatisch bericht over wanneer hij/zij ingeschreven staat bij ons op school. Via deze schoolmail kunnen docenten met de leerlingen e-mailen en ook kan een leerlingen via dit account andere schoolzaken … Lees verder

Schoolkosten

Groenewald vraagt geen aparte vrijwillige ouderbijdrage. Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij vooraf de keuze gemaakt kan worden om hieraan wel of niet deel te nemen.  Indien de ouders vanwege bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kunnen zij een verzoek om gehele dan … Lees verder

Roken / drugs / alcohol / wapens / vuurwerk / laserpennen / vandalisme

Het is voor leerlingen verboden om in het schoolgebouw of op het schoolterrein te roken, dat geldt ook voor elektronische sigaretten (e-sigaretten). Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse … Lees verder

Regels en afspraken

Voor het goed functioneren van een leer- en leefgemeenschap is een aantal duidelijke afspraken en regels onontbeerlijk. Dat geldt ook voor Groenewald. De afspraken en regels hebben tot doel: dat iedereen zich veilig voelt; dat er een goed leerklimaat is, waarbij factoren die het leerproces kunnen verstoren zoveel mogelijk worden voorkomen; dat er een goed … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl