Zoekresultaten voor: SE

Jaarkalender

Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters, elk afgesloten met een proefwerkweek. In de regel zijn er drie à vier dagen vóór de uitreiking van de rapporten geen lessen in verband met rapportvergaderingen. Wel vinden er dan andere activiteiten plaats. Dit wordt altijd tijdig medegedeeld en deelname is verplicht. De actuele jaarkalender (jaarplanner) staat op … Lees verder

Zit je nu in groep 7?

Ook voor leerlingen van groep 7 organiseren we op woensdag 29 mei 2024 een aantal workshops om hen kennis te laten maken met Groenewald. Je schrijft je in voor een van de twee onderstaande mogelijkheden: -van 13.45 tot 15.00 uur of -van 15.15 tot 16.30 uur Inschrijven kan! klik hier

Thema avond oudercommissie ‘Puberbrein’

De oudercommissie Groenewald organiseert samen met Groenewald en PIW (Partners In Welzijn) op dinsdag 12 maart 2024 om 19:00 uur een thema avond ‘HET PUBERBREIN’ Deze thema avond is alleen voor ouders van leerlingen van Groenewald en zal plaatsvinden in de aula van school. Voor meer info verwijzen we naar de flyer in de bijlage. … Lees verder

Boekenfonds

Vanaf schooljaar 2009-2010 heeft de school de zorg voor ‘Gratis schoolboeken’ voor haar leerlingen. Deze zorgplicht houdt in dat de school een leerling gratis de leer- en werkboeken ter beschikking stelt. De leerling krijgt de boeken in bruikleen. De boeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Toch is niet alle lesmateriaal gratis! … Lees verder

Inspraak leerlingen / leerlingenraad

We vinden de mening van de leerling heel belangrijk. We vragen leerlingen regelmatig mee te denken over actuele onderwerpen. Dit doen we op verschillende manieren. Leerlingenraad Er is een vertegenwoordiging van de leerlingen in de vorm van de leerlingenraad. Leerlingen kunnen lid worden van deze raad. Het is een enthousiaste groep leerlingen die zich inzet voor de … Lees verder

Veiligheid

De school kent een veiligheidsplan voor calamiteiten. De leerling ontvangt hieromtrent instructies. Over de veiligheid van de werkomstandigheden waarin de leerling op school verkeert, zijn door de overheid duidelijke voorschriften opgesteld. Zowel docenten als leerlingen zijn gehouden deze voorschriften in acht te nemen. In het onverhoopte geval van een calamiteit is er een ontruimingsplan. In … Lees verder

Afspraken omtrent toetsing

Toetsregeling De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn/haar vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- … Lees verder

Teamleiders – Laagcoördinatoren

Groenewald staat voor persoonlijke benadering van ouders en leerlingen! Groenewald is een gemeenschap waar ongeveer 1475 leerlingen onderwijs volgen en 150 medewerkers samen onderwijs verzorgen. Omdat we streven naar een zo persoonlijk mogelijke benadering bestaat de school uit overzichtelijke en herkenbare ‘leefgemeenschappen’, die bijdragen aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Deze gemeenschappen staan onder … Lees verder

Virtuele rondleiding

In plaats van Groenewald in het echt te bezoeken, is het ook mogelijk een virtuele rondleiding door onze school te doen. Klik op de witte pijltjes om door het gebouw te kijken. We wensen je een leuke (virtuele) reis!  

Schoolmail

Elke leerling van Groenewald krijgt een eigen e-mailadres (Office365-account). De inloggegevens van deze mailbox worden verstrekt door de afdeling ICT. De leerling krijgt hier automatisch bericht over wanneer hij/zij ingeschreven staat bij ons op school. Via deze schoolmail vindt de officiële communicatie plaats tussen school en leerlingen. Tevens kunnen docenten met de leerlingen e-mailen en … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl