Klachtenregeling

We vertrouwen er op dat de schoolloopbaan van uw kind op een leerzame, prettige en veilige manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. In de regel zult u uw klacht bespreken met de directbetrokkene of het daarvoor aangewezen directielid op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Wanneer dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt uw klacht in behandeling en zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie
stichting LVO.

De Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat of raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ʹAfhandeling klachtenʹ in te typen in de
zoekfunctie.

Vertrouwenspersoon Integriteit (zoals bedoeld in de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht)
De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op
het Unirecht willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als persoon. Daarvoor kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen.
De heren Frank Petit en Peter Thewissen zijn benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI). Zij zijn te bereiken per e-mail, info@frankpetit.nl en
thewissenvpi@gmail.com.

In de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van misstand of een inbreuk op het Unierecht staat meer in detail beschreven wat de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.

Vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen)

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw
zoon/dochter als persoon betrekking hebben (in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de Meldingsregeling vermoeden van
misstand).

Vertrouwenspersonen van de school
De voor de school aangestelde vertrouwenspersonen (mevr. L. Frenken en dhr. M. Vaessen) zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school en via l.frenken@stichtinglvo.nl of milan.vaessen@stichtinglvo.nl.
Vertrouwenspersonen van LVO
LVO heeft centraal twee vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Amanda Klein en Patrick van Well.
Amanda Klein is bereikbaar via telefoonnummer 06-44474692 en per e-mail via info@prettigwerkenlimburg.nl
Patrick van Well is bereikbaar via telefoonnummer 06-46631403 en per e-mail via pvwell@qccinfo.com
De Regeling vertrouwenspersonen stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden via www.stichtinglvo.nl door
‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie, of via https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/vertrouwenspersonen/

Algemeen

De klager staat het overigens vrij zich rechtstreeks te wenden tot de regionale klachtencommissie. Voor alle duidelijkheid zij nog gezegd dat de interne procedure niet in de plaats treedt van de externe procedure.

Commissie van beroep

Voor beroep vatbare beslissingen die betrekking hebben op het (eind-)examen kunnen worden ingediend bij de commissie van beroep, die onder voorzitterschap staat van het bevoegd gezag.

Voor het indienen van bezwaarschriften en de procedure daarvoor verwijzen wij u naar de regeling schoolonderzoek en de programma’s van toetsing en afsluiting die de betrokken leerlingen in de maand september ontvangen. Het adres van de commissie is het schooladres: Postbus 6, 6170 AA Stein.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl