Internationalisering

Op Groenewald bereiden we onze leerlingen voor op zowel hun vervolgopleiding als hun deelname aan de samenleving. Groenewald ziet het als haar taak om onze leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende wereld waarin internationale vraagstukken steeds belangrijker worden. We willen onze leerlingen een kritische blik aanleren zodat zij de middelen hebben om te functioneren in de complexe hedendaagse maatschappij. Een belangrijk onderdeel van zo’n kritische blik komt voort uit internationale ervaringen. Vandaar dat wij op Groenewald onze leerlingen kansen willen bieden om zulke ervaringen op te doen. Dit doen we door middel van een internationaliseringsprogramma dat in de loop der jaren steeds meer is uitgebreid. Dit internationaliseringsprogramma is gekoppeld aan burgerschap, waardoor wij liever praten over wereldburgerschap. De samenleving stopt immers niet bij de grens. Juist nu ligt de hele wereld voor jongeren binnen handbereik.

 

Groenewald is een streekschool met een voedingsgebied dat gevormd wordt uit meerdere, kleine dorpskernen. Onze leerlingen zijn dus grotendeels afkomstig zijn uit een dorpscultuur. We merken dat ze een ingetogen, afwachtende en soms zelf gesloten houding aannemen, ten aanzien van het vreemde. We willen ernaar streven om leerlingen, gedurende hun schoolloopbaan, in contact te brengen met internationalisering door middel van zowel kleinere als grotere projecten. Hierdoor hopen we een meer open houding te creëren onder onze leerlingen, waardoor ze meer respect krijgen voor diversiteit en andere perspectieven. Dit komt de leerlingen te allen tijde ten goede in het verdere leven.

 

De identiteit van Groenewald richt zich op het omgaan met elkaar, het kernwoord op Groenewald is dan ook ‘samen’. Omgang met elkaar richt zich in de huidige globaliserende wereld steeds meer op internationale contacten. Het wordt tegenwoordig als vanzelfsprekend geacht dat jonge generaties internationale contacten kunnen onderhouden. Ook het maken en onderhouden van internationale contacten is een belangrijk onderdeel van ons internationaliseringsprogramma.

 

Groenewald ligt in een internationaal georiënteerde omgeving, de Euregio. Onze leerlingen groeien op in een regio waarin je in een straal van 30 kilometer twee landsgrenzen kunt passeren. We zijn ons ervan bewust dat de ligging van onze school een unieke kans is om over landsgrenzen heen te denken. Activiteiten op het gebied van internationalisering vinden op dit moment in meerdere jaarlagen plaats.

 

Het internationaliseringsprogramma op Groenewald bestaat op dit moment uit meerdere projecten. Bijvoorbeeld uitwisselingsprojecten met partnerscholen in Finland en Italië of internationaliseringsprojecten gekoppeld aan de moderne vreemde talen. In alle projecten is aandacht voor wereldburgerschap. We besteden bewust aandacht aan de verscheidenheid in maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden door leerlingen te leren om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Door in te zetten op een internationale context blijft wereldburgerschap niet alleen beperkt tot de multiculturele gemeenschap van Nederland, maar ook die van Europa en eventueel daarbuiten. In de komende jaren willen we het internationaliseringsprogramma verder uitbreiden. Hiervoor hebben we een meerjarenplan opgesteld.

 

Heb je interesse in het internationaliseringsprogramma of wil je meer weten? Neem dan contact op met Mevr. S. Stals of Dhr. M. Vaessen voor meer informatie. Je kan ook mailen naar internationalisering@groenewald.nl.

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl