Zoekresultaten voor:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een ʹMeldcode huiselijk geweld en kindermishandelingʹ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld (HG) en/of kindermishandeling (KM) dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode. De meldcode staat tevens in de schoolgids (hoofdstuk 4: Leerlingbegeleiding). HGKM-meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kent … Lees verder

Absent melden

Indien uw zoon/dochter verhinderd is om naar school te komen, melden ouder(s)/verzorger(s) dit vóór aanvang van de lessen schriftelijk of via tel. nr. 046-4332820. Tevens bestaat de mogelijkheid een ziekmelding te doen via de ouderapp van Somtoday. Het is niet mogelijk afmeldingen via mail door te geven. Wilt u dan a.u.b. duidelijk;  roepnaam, achternaam, klas, … Lees verder

Schoolavonden

Schoolavonden die worden georganiseerd zijn o.a. het kerstbal, het carnavalsbal, de Groene Wandeling, de modeshow en het gala. Schoolavonden die traditiegetrouw plaats vinden in de Mondial te Beek (kerstbal, carnaval en gala), zijn alleen bedoeld voor leerlingen en personeel van Groenewald. Toegang  alleen mogelijk met een geldig schoolpasje! Dat betekent: geen schoolpasje, geen toegang. Géén uitzondering. Oud-leerlingen, … Lees verder

Ziekmelden

In geval een leerling vanwege ziekte of om een andere onvoorziene reden lessen moet verzuimen, wordt de ouders verzocht dit vóór 08.30 uur telefonisch door te geven via telefoonnummer 046-4332820. Het is ook mogelijk dit te doen via de ouderportal (app of website) van Somtoday. Indien de leerling bij aanvang van de nieuwe lesweek nog … Lees verder

Proefwerken en toetsen

Toetsregeling De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- … Lees verder

Vakafkortingen

  Nederlands ne Frans fa Duits du Engels en Klassieke talen klt Grieks gr Latijn la lichamelijke opvoeding lo informatiekunde if geschiedenis gs aardrijkskunde ak wiskunde wi rekenen re natuurkunde na natuurkunde/scheikunde ns natuurkunde/scheikunde/techniek nst scheikunde sk biologie bi economie ec management & organisatie mo maatschappijleer ma techniek tk verzorging vz zorg en welzijn z&w … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl