Zoekresultaten voor:

Rapport

Elk schooljaar is verdeeld in drie periodes: van de start van het schooljaar tot kerst, van kerst tot aan de meivakantie en van de meivakantie tot het einde van het schooljaar. Aan het eind van elke periode wordt het periodecijfer bepaald. Dit is een gemiddelde van alle behaalde cijfers uit die periode. Dit periodegemiddelde is … Lees verder

PTA

De schoolvorderingen van de leerlingen in de Tweede Fase (4/5/6 vwo, 4/5 havo en de bovenbouw 3/4 vmbo), worden minimaal driemaal per jaar officieel vastgelegd in een rapportage. Leerlingen die starten met het examen (vmbo-3, havo-4 en vwo-4) ontvangen een handleiding PTA. Wettelijk is vastgelegd dat voor een examen omschreven dient te staan welke lesstof … Lees verder

PSO

PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie. Leerlingen krijgen in de onderbouw lessen vanuit de verschillende sectoren. Leerlingen ervaren zo wat een sector inhoudt. Dit is belangrijk om in leerjaar twee en drie een goede keuze te maken voor de bovenbouw.  

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie contact op te nemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

Adressen

Bezoekadres   Postadres Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Tel. (046) 4332820 Antwoordnummer 30008 Fax (046) 4339884 6170 XV Stein

Persoonlijke en maatschappelijke vorming en burgerschapsvorming

In ons onderwijsaanbod is voorzien in het vak persoonlijke en maatschappelijke vorming (PMV). Iedere leerling van de onderbouw volgt deze lessen. Er wordt aandacht besteed aan kennis en vaardigheden op het gebied van waarden en normen, sociale vaardigheden, omgangskunde, seksuele diversiteit en zelfredzaamheid. Het vak PMV wil een bijdrage leveren aan de vorming van de … Lees verder

Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. De zorgplicht van een school wil zeggen dat bij een officiële aanmelding de school de verplichting heeft een leerling aan te nemen. Indien er sprake is van extra ondersteuning van de aspirant leerling én de school de extra … Lees verder

Overtreding en sanctioneren

Overtreding van de regels en afspraken kan leiden tot sanctionering. Een leerling die uit een les wordt verwijderd, dient zich te allen tijde bij de laagcoördinator te melden. De laagcoördinator bepaalt of en, zo ja, welke sanctie de leerling wordt opgelegd. Onafhankelijk hiervan heeft ook de vakdocent de mogelijkheid een leerling te sanctioneren. Bij herhaaldelijke … Lees verder

Somtoday

Via de website van Somtoday kunnen ouder(s)/verzorger(s) de actuele cijfers, of huiswerk in orde is, spullen in orde zijn en absentie inzien van hun kind. Om Somtoday te kunnen bezoeken, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode. Ook het inschrijven voor oudergesprekken verloopt via Somtoday of Itslearning.

Minder valide leerlingen

Wij streven ernaar leerlingen met een handicap het onderwijs zo goed mogelijk zonder belemmering te laten volgen samen met de andere leerlingen. ʹSamen op wegʹ is het devies. Soms zijn aanpassingen onvermijdelijk. En bij een goede begeleiding is het noodzakelijk dat we goed geïnformeerd zijn. Wij laten ons daarbij ook door externe instanties helpen en … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl