Zoekresultaten voor:

Onderwijssoorten

Groenewald is een school met een volwaardig en volledig onderwijsaanbod, waar alle leerlingen van alle leerjaren en schoolsoorten verblijven in één gebouw. Een fijn en overzichtelijk gebouw, waarbinnen de leerling zich gekend voelt. Groenewald kent de volgende onderwijssoorten: *  Gymnasium *  Atheneum *  Havo *  Vmbo

Gymnasium

Het Gymnasium is een vorm van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) met de klassieke talen Grieks en/of Latijn. De gymnasiumexameneisen zijn gelijk aan die van het atheneum, met dit verschil dat er voor een gymnasiumdiploma ten minste één klassieke taal in het eindexamen vereist is. Ook binnen het gymnasium doet iedere leerling eindexamen in een … Lees verder

PTA / Examen

  Reglement: Examenreglement 2023-2024 versie 1-0   PTA: V6: PTA V6 cohort 20212024 V5: PTA V5 cohort 20222025 versie 2 V4: PTA V4 cohort 20232026 H5: PTA H5 cohort 20222024 H4: PTA H4 cohort 20232025 T4: PTA VMBO-TL4 (schooljaar 2023-2024) V2 T3: PTA VMBO-TL3 (schooljaar 2023-2024) KB4: PTA VMBO-KB4 (schooljaar 2023-2024) V2 KB3: PTA VMBO-KB3 … Lees verder

Stage

VMBO Kader- en Basisberoepsgerichte stages Binnen het VMBO doen de leerlingen van de Basisberoepsgerichte leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg veel praktische ervaring op binnen bedrijven en instellingen. In de onderbouw heet dit proces Praktische Sector Oriëntatie (PSO). In het eerste en tweede leerjaar  bezoeken leerlingen ruim 20 bedrijven en instellingen, om zo een beeld te … Lees verder

Mediatheek

Het is de bedoeling dat de leerlingen informatie, die zij nodig hebben voor het maken van werkstukken, kunnen vinden in de mediatheek of van daaruit worden doorverwezen. Vanzelfsprekend kunnen zij daartoe altijd de hulp inroepen van de mediathecaris, mevrouw M.J. Zeptner. Zij wordt ondersteund door mevr. J. Reijners. De medewerkers van de mediatheek zijn er … Lees verder

Lesuitval en opvang

Lesuitval wordt tot een uiterst minimum beperkt. Er zijn flexdocenten in dienst die, bij ziekte of afwezigheid van een docent, samen met andere docenten de les waarnemen. De afwezige docent draagt indien mogelijk de lesstof aan, zodat de docent die waarneemt, zorg kan dragen voor een goede invulling. In sommige situaties, vooral eerste en laatste … Lees verder

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Voor Groenewald is, als LVO-school, het ʹProtocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelenʹ van toepassing. Het protocol is te is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ʹProtocol medicijnverstrekking en medisch handelenʹ in te typen in de zoekfunctie.

Pesten: anti-pestprotocol Groenewald

Uitgangspunten Pesten komt voor in alle lagen van de maatschappij; dus ook op school. Als school streven wij naar een prettig en veilig leefklimaat voor onze leerlingen. Een klimaat waarin onze leerlingen optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen. Wanneer een van deze voorwaarden in het gedrang komt, zullen wij als school (samen met de … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl